Υγρή κόλλα PU ενός συστατικού 686.20

Υγρή κόλλα PU ενός συστατικού 686.20
για ξύλινες κατασκευές/ξύλινα δοκάρια στήριξης

  

Εφαρμογές:

Η Jowapur ® 686.20 είναι κόλλα ενός συστατικού με στερεά που γεμίσει τους
αρμούς και σκληραίνει με την υγρασία του ξύλου ή του περιβάλλοντος. Η
Jowapur® 686.20 χρησιμοποιείται για συνδέσεις fingerjoint κατά την DIN EN 301
τύπος κόλλας 1. Άλλες χρήσεις είναι για ξύλινες κατασκευές χωρίς να είναι δοκάρια
στήριξης και πολλά άλλα υλικά. 9εν είναι κατάλληλο για ξύλα λάριξ (larch) σε
εξωτερικές εφαρμογές.

 

Χαρακτηριστικά:
 

Η Jowapur® 686.20 ελέγχτηκε στο ινστιτούτο έλεγχου υλικών του πανεπιστημίου
της Στουτγάρδης Γερμανίας (Otto-Graf-Institut) και από το Norst-Treteknisk Institut
Νορβηγίας κατά το DIN 68 141 με βάση την DIN EN 302 και κατά άλλους
παραμέτρους. 9ιαπιστώθηκε, ότι η κόλλα είναι κατάλληλη για συνδέσεις fingerjoint
σε δοκάρια στήριξης
Το DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik-Γερμανικό ινστιτούτο για τεχνική της
οικοδόμησης) στο Βερολίνο έδωσε στην Jowapur® 686.20 την άδεια για την χρήση
σε συνδέσεις fingerjoint κατά DIN 68 140-1, αρ. αδείας Ζ-9.1-622
Η κόλλα σκληραίνει μέσο της περιεκτικότητας του σε ισοκυανικές ομάδες, οι οποίες
αντιδρούν με την υγρασία του ξύλου, και δημιουργούν μια μη υδροδιαλυτή ρητίνη.

 Οδηγίες χρήσεως:

Για την κατασκευή συνδέσεων fingerjoint κατά DIN 68140-1 να τηρείτε τις σελίδες
3 – 4 και την άδεια Ζ-9.1-622.


Παράμετροι Χρήση σε επιφάνεια

Σύνδεση fingerjoint
κατά DIN 68140-1
/EN 385


Ανοικτός χρόνος σε 20ºC Περ. 20 min. Περ. 10 min.
Θερμοκρασία εφαρμογής > +10º C > +20ºC

Χρόνος πρεσαρίσματος
σε +20ºC

Περ. 1 h Βλ. σελ.3
 

Πίεση πρεσαρίσματος σε
μαλακό ξύλο

0,3 – 1,0 N/mm² 

Κατά DIN 68140-1/ EN
385

 
 

Πίεση πρεσαρίσματος σε
σκληρό ξύλο

0,8 – 1,2 N/mm² 
Ποσότητα κόλλας 100-230 g/m²  *)120-200 g/m² 
 

Υγρασία ξύλου σε
σύνθετο ξύλο

8 – 18%  8 – 15% 
 

Υγρασία ξύλου σε μασίφ
ξύλο με fingerjoint

8 – 18%  8 – 18% 

Ξύλα για εφαρμογές στο εσωτερικό με μια υγρασία
από 6 – 8 % πρέπει να ψεκαστούν με νερό  

   
*) Σχετικά με την ποσότητα κόλλας πρέπει να υπολογιστεί, ότι να είναι η εφαρμογή
της κόλλας μετά το πρεσάρισμα σε όλη την επιφάνεια του αρμού. 

 

 
 

  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ιξώδες σε +20ºC[mPas] Περ. 10.500 (Brookfield)
Πυκνότητα [g/cm3] Περ. 1,15
Στερεά [%] Περ. 99,5
Περιεκτικότητα σε NCO [%} Περ. 15
Χρώμα Ανοικτό μπεζ

 

 

 
Αποθήκευση: 

Σε γνήσια, κλειστά δοχεία σε δροσερό και ξηρό μέρος (15 – 25 ºC) από την
παράδοση για 6 μήνες

 
Απόρριψη: 

Κόλλα μετά την αντίδραση μπορεί να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα

Συσκευασία: Συσκευασίες κατόπιν ερώτησης
 
Παρατηρήσεις: 

Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά και διάθεση παρακαλώ
ανατρέξτε στα φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν
αντιπροσωπεύουν εγγύηση αποδοτικότητας, κατάστασης ή ποιότητας. Καμία
ευθύνη δεν προκύπτει από αυτές τις υποδείξεις ούτε από τις συστάσεις που γίνονται
από την υπηρεσία τεχνικών θεμάτων. Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του
επίσημου εργοστασιακού φυλλαδίου και έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό
χαρακτήρα.